Sfairadora

Příklady filtrů

Výchozí tabulka:
Jméno
Věk
Skóre
Adam
25
105
Bedřich
21
98
Cecílie
22
125
Daniel
38
84
Eliška
17
72
František
43
60

Filtr 1

Jméno
Věk
Skóre
> 25
< 100
Tj.: ti, co mají věk nad 25 a zároveň skóre nižší než 100.

Pohled po aplikaci filtru 1

Jméno
Věk
Skóre
Daniel
38
84
František
43
60

Filtr 2

Jméno
Věk
Skóre
> 25
< 100
Tj.: ti, co mají věk nad 25 nebo skóre nižší než 100.

Pohled po aplikaci filtru 1

Jméno
Věk
Skóre
Bedřich
21
98
Daniel
38
84
Eliška
17
72
František
43
60