Sfairadora

Uspořádání

Uspořádat řádky tabulky podle hodnot sloupce lze jednoduše klepnutím myší na titulek sloupce. Při prvním klepnutí se řádky uspořádají vzestupně (od nejnižších hodnot k nejvyšší, texty od A do Z), což je indikováno symbolem v titulku sloupce. Druhým klepnutím se řádky uspořádají sestupně (od nejvyšších hodnot k nejnižším, od Z do A). To je indikováno symbolem . Třetím klepnutím se uspořádání sloupce zruší.
Pokud je uspořádán nějaký sloupec a necháme uspořádat ještě jiný, uspořádání prvního sloupce se nezruší, pouze se mu přiřadí nižší významnost než uspořádání později zvolenému – dříve vybrané uspořádání se uplatní v případě, že hodnoty později vybraného sloupce jsou stejné a tedy nemohou rozhodnout o pořadí řádků.
Pokud je tabulka podle některých sloupců uspořádána, je zobrazen v levém horním rohu tabulky symbol , kterým se veškeré uspořádání zruší.