Sfairadora

  • Referenční příručka

Odstranění duplicit

V některých případech může být vhodné odstranit z tabulky řádky, které by měli duplicitní hodnoty v určitém sloupci. Toho lze dosáhnout označením možnosti Zakázat duplicitu hodnot dostupné v kontextové nabídce sloupce – zobrazí se klepnutím pravým tlačítkem myši na titulek požadovaného sloupce. Pokud je tato možnost vybrána (dejme tomu pro sloupec X), z pohledu budou odstraněny všechny řádky, které mají ve sloupci X hodnotu, která se již vyskytla na nějakém předchozím řádku téhož sloupce.
Pokud je takto označeno více sloupců, jejich hodnoty se berou dohromady, takže se odstraní jen ty řádky, které v takto označených sloupcích mají hodnoty, které se vyskytly všechny pohromadě na nějakém předchozím řádku.