Sfairadora

Nástrojová lišta

Nástrojová lišta je oblast při horním okraji hlavního okna aplikace. Obsahuje nejčastěji používané příkazy a ovládací prvky programu. Všechny obsažené příkazy jsou dostupné i z nabídky nebo kontextové nabídky jednotlivých ovládacích prvků.

Přehled