Sfairadora

Kalkulátor

Kalkulátor je vestavěný nástroj, který slouží k rychlému provádění jednoduchých výpočtů podle aktuální potřeby. Zobrazí se z nabídky Nástroje|Kalkulátor.
Okno kalkulátoru tvoří tabulka o třech sloupcích. V prvním sloupci je název zadaného výrazu. Název musí být jednoznačný. Není jej třeba ručně vyplňovat, vložením nového řádku se doplní sám. Do druhého sloupce se zadává výraz, který se má vyhodnotit. Nový řádek tabulky se typicky vytvoří vepsáním výrazu do prázdného řádku na konci tabulky. Ve výrazu lze kromě běžných matematických operátorů použít všechny konstrukce jazyka Enki. Výsledek výrazu musí být desetinné číslo (typ Real). V posledním sloupci se průběžně zobrazuje výsledek výrazu.
Pro zadání výrazu lze kromě číselných konstant použít i názvy ostatních zapsaných výrazů. Změna výsledku jednoho výrazu se pak projeví ve výsledcích všech ostatních výrazech, které jeho výsledek používají na základě jeho jména.
Kromě jmen ostatních výrazů lze do výrazu zadat i odkaz na data dokumentu, který byl aktivní při otevření kalkulačky. Pokud je například v datech dokumentu položka i, lze se na ní odkázat referencí master.data.i. Obdobně se do podhledů lze odkazovat pomocí master.view.
Takto lze zadávat i složitější výrazy. Například, je-li v datech dokumentu tabulka s názvem table, která má číselný sloupce value, lze v kalkulátoru vypočíst součet tohoto sloupce výrazem:
for(&i=master.data.tabulka) (@i+i.value)
(Viz popis cyklu for v jazyce Enki).