Sfairadora

  • Referenční příručka

Export oddělovaného textu

Tento nástroj umožňuje uložit obsah tabulky do prostého textového souboru (koncovka .txt). V textovém souboru bude jeden řádek odpovídat jednomu řádku tabulky. Hodnoty jednotlivých sloupců budou odděleny zadaným znakem (typicky tabulátorem). Pokud má některý sloupec složitější strukturu (např. vnořenou tabulku), bude nejprve převedena na řetězec standardní typovou konverzí a bude ve výstupu tvořit rovněž jen jednu položku. Nástroj se otevře z nabídky Nástroje|Export a import|Export oddělovaného textu.
Položka
Popis
Použít aktivní tabulku
K exportu bude použita tabulka, která byla aktivní při otevřením nástroje. Pokud nebyla žádná tabulka aktivní, lze ji aktivovat i následně. Není-li aktivní tabulka, nelze export provést.
Vybrat tabulku ručně
Tabulka se určí ručně pomocí položek Název dat tabulky a Reference dat tabulky.
Aktivní řádek/Označené řádky
Do výstupu bude zapsán pouze obsah aktivního řádku, nebo označených řádků, pokud nějaké označené jsou.
Všechny řádky
Do výstupu bude zapsána celá tabulka.
Název dat tabulky
Pokud je označena možnost Vybrat tabulku ručně, lze zde určit název objektu, ve kterém je tabulka obsažena. Typicky je třeba vybrat možnost master, která odkazuje na dokument, k němuž se nástroj vztahuje (tj. ten, který byl aktivní při aktivaci nástroje).
Pokud je označena možnost Použít aktivní tabulku, zobrazuje informace o použité tabulce.
Reference dat tabulky
Reference na tabulku vzhledem k objektu Název data tabulky.
Sloupce tabulky
Pokud je korektně vybrána tabulka, obsahuje seznam sloupců tabulky. Pro každý sloupec lze označit, zda se má zahrnout do výstupu. Iniciálně jsou označeny všechny sloupce.
Exportovat hlavičku
Pokud je volba označena, první řádek výstupu bude obsahovat názvy sloupců.
Oddělovač
Oddělovač polí (sloupců) ve výstupu. Lze vybrat jeden ze seznamu, nebo zapsat libovolný jiný text.
Název souboru
Název souboru, kam má být výstup zapsán. Tlačítko se třemi tečkami otevře okno pro výběr názvu souboru.
Exportovat tabulku do souboru
Stisknutím tlačítka se provede vlastní export.