Sfairadora

Formát znaků

Nástrojové okno je určeno pro zobrazování a změnu formátu znaků. Otevře se pomocí příkazu nabídky Formát|Formát znaků. Je k dispozici během práce s editorem formátovaného textu a s řádkovým editorem, pokud má řádkový editor povoleno měnit formát editovaného textu.
Položka
Popis
Styl
Styl znaků. Pomocí zbývajících nastavení v okně se mění základní vlastnosti formátu určené stylem. Seznam stylů lze upravovat příkazem Styly formátování textu v nabídce Nastavení
Pokud se vybere speciální styl Hypertextový odkaz, objeví se pod položkou Styl další položka Odkaz, kam lze zadat cíl odkazu (například http://www.diotima.eu). Klepnutím na text s takovým formátem se zobrazí cíl odkazu. (V daném případě internetová stránka).
Písmo
Řez písma (font)
Velikost
Velikost písma v bodech.
Tučné
Tučné písmo.
Kurzíva
Kurzíva.
Horní index
Horní index.
Dolní index
Dolní index.
Všechna velká
Všechna písmena budou vykreslována velká, bez ohledu na to, jestli byla napsána jako velká nebo malá.
Kapitálky
Malá písmena (minuskule) budou vykreslována jako velká (majuskule), ale menší velikostí.
Podtržené
Podtržení. Vzhled podtržení je určen položkou Styl podtržení.
Přeškrtnuté
Přeškrtnuté písmo.
Skryté
Písmo se nebude tisknout. Skryté písmo se používá k označení příkazů jazyka Enkidu.
Barva písma
Barva písma zadávaná editorem barvy.
Barva pozadí
Barva pozadí zadávaná editorem barvy.
Styl podtržení
Způsob, jakým se bude vykreslovat podtržení. Ne všechny styly podtržení, které lze vybrat se adekvátně vykreslují. Do výběru byly z důvodu kompatibility zahrnuty všechny případy podporované formátem RTF.
Jazyk
Jazyk, kterým je psán daný text. Sfairadora nyní tuto informaci nijak nevyužívá, je však přenášena do formátu RTF. Ostatní textové editory ji mohou využít ke kontrole pravopisu.
Kódová stránka
Kódování textu. Při přepnutí kódové stránky se dotčený text nepřekóduje, stávající kódy se naopak reinterpretují v zadané kódové stránce. Tak lze opravit kódování textu, pokud se chybně zobrazují znaky s diakritikou.
Vertikální umístění
Snížení nebo zvýšení textu vzhledem k základní lince. Kladné hodnoty text zvyšují, záporné snižují, nula je standardní umístění na základní lince.
Rozteč znaků
Roztažení nebo smrštění znaků. Kladné hodnoty zvětšují mezeru mezi znaky, záporné zmenšují, nule je standardní vzdálenost znaků.
Název vestavěného nástroje: char_format_tool