Sfairadora

window_info

Typ složky
Název složky
Popis
String
title
Titulek okna.
Bool
tool_window
Pokud je položka TRUE, má okno nástroje menší titulek, jaký obvykle mívají nástrojová okna. Pokud je FALSE je nástroj zobrazen v běžném okně.
position
Aktuální pozice okna. Pokud není zobrazeno, pozice, na kterou bude zobrazeno. Změnou této hodnoty se okno posunuje po obrazovce.
Pokud některá souřadnice není přítomna, určuje Sfairadora sama optimální umístění.
size
Uživatelem nastavená velikost okna. Pokud není některá souřadnice zadaná, určuje se velikost v daném směru dynamicky podle velikosti obsahu. Změnou této hodnoty se mění velikost okna.
Coord optional const
minimized_position
Pozice okna, je-li minimalizováno (pouze pro čtení).