Delta-NEM

Uživatelská příručka

Databáze porovnatelných nemovitostí MoniT

Jednotlivé srovnatelné nemovitosti pro stanovení porovnávací hodnoty lze vyhledat v databázi nabídkových cen MoniT. Okno pro vyhledávání v databázi MoniT se otevře tlačítkem „MoniT – vyhledání nabídkových cen“ umístěným v okně porovnávací metody nad tabulkou srovnatelných nemovitostí.

V okně pro vyhledání srovnatelných nemovitostí je především třeba určit typ nemovitostí – dům, jednotka, pozemek. Lze rovněž přímo vyhledat jednotlivý objekt podle jeho identifikačního čísla. Podle typu nemovitosti jsou zobrazeny další položky pro určení vlastností oceňované nemovitosti. V okně jsou zobrazeny pouze nejdůležitější vlastnosti. Další jsou sbaleny pod nadpisem Další parametry. Většinou však není potřeba je zadávat.

Stisknutím tlačítka Vyhledat podobné nemovitosti bude zobrazen seznam nemovitostí z databáze MoniT, které nejlépe odpovídají zadaným kritériím. Zobrazené nemovitosti budou seřazeny podle míry podobnosti se zadanou oceňovanou nemovitostí. K vyhledání je nutné, aby byl počítač připojen na internet.

Podobnost nemovitostí

Pro určení, které nemovitosti v databázi se nejvíce podobají oceňované nemovitosti, je třeba zadat hledisko srovnání. Je možné preferovat buď blízkost polohy nebo podobnost konstrukce a užití. Je rovněž možné pro jednotlivé vlastnosti nemovitosti přímo nastavit váhu určující nakolik je shoda v dané vlastnosti důležitá pro celkovou podobnost nemovitostí. Čím vyšší číslo, tím je míra shody v daném znaku důležitější.

Filtr

Kromě výběru nemovitostí z databáze na základě podobnosti, je možné odfiltrovat pouze některé nemovitosti na základě přesných kritérií. K tomu je vpravo od každého znaku nemovitosti tlačítko + Přidat filtr, které umožňuje zadat přípustné hodnoty pro daný znak. Ve výsledku hledání se pak objeví pouze nemovitosti odpovídající zadaným podmínkám. V mnoha případech však může být výhodnější místo zadání filtru pouze zvýšit váhu daného znaku, takže budou nalezeny i nemovitosti s neúplnou shodou.

Použití vyhledaných nemovitostí

Vyhledané nemovitosti se zobrazí v tabulce na konci okna. Tlačítkem Použít, které je umístěno na konci každého řádku, se vloží informace o dané nemovitosti do seznamu srovnatelných nemovitostí na místě, odkud bylo vyhledávání v databázi MoniT vyvoláno. Tlačítkem Detaily se zobrazí okno s podrobnostmi o vyhledané nemovitosti včetně slovního popisu a fotografií.

V okně detailů je umístěno tlačítko Použít nemovitost pro porovnání, které má stejnou funkci jako tlačítko Použít popsané výše. Dole v okně detailů jsou náhledy všech fotografií. U každé fotografie je zaškrtávací políčko, určující, zda se má daná fotografie přenést do popisu srovnatelné nemovitosti v ocenění. Pokud má vyhledaná nemovitost mnoho fotografií, je vhodné před jejím použitím pro ocenění vybrat jen některé.